Dispečink: 608 15 05 05

header
stin stin

Alfa taxi s.r.o. - CENÍK SLUŽEBSazba Olomouc – po městě do 5km ............ 100,-Kč
Každý další ujetý kilometr .............................. 24,90,-Kč
Čekání za minutu (u všech sazeb stejné)....... 5,-Kč

Sazba mimo město
Nástupní sazba .............................................. 39,90,-Kč
Jízdné za km .................................................. 24,90,-Kč

Mimořádná sazba
Nástupní sazba - po městě do 5km ............ 150,-Kč
Každý další ujetý kilometr ........................... 24,90,-Kč

Mimořádná sazba
Nástupní sazba .......................................... 300,- Kč
(Převoz vašeho vozidla našim řidičem po Olomouci)

Minimální jízdné (u všech sazeb stejné) .. 100,-Kč

Cena jízdného je z bodu A (místo nástupu) do bodu B (místo výstupu) bez mezizastávek, trasu jízdy určuje řidič.

Při stání na křižovatce a v koloně se automaticky přepne do sazby čekání.

Tvorba www stránek - Kvalitní www stránky - SEO optimalizace